Global Reiser

Khajuraho

Khajuraho er en i delstaten Madhya Pradesh og ligger i Chhatarpur-distiktet ca. 620 km sørøst for New Delhi. Khajuraho har den største gruppen av middelalderens hinduistiske og Jain templer, kjent for sine erotiske skulpturer. Den britiske generalen Alexander Cunningham, satte Khajuraho på verdenskartet da han utforsket området på vegne av den indiske regjering. Khajuraho-templene er oppført på UNESCOs verdensarv liste og regnes for å være ett av verdens syv underverker. Templene ble bygget i en periode over 200 år fra 950 til1150. Hele området er innkapslet bak en mur med 8 porter som hver er flankert av to palmetrær.  Det var opprinnelig over 80 hinduistiske templer, hvorav 25 nå står rimelig bevart, spredt over et område på ca. 20 kvm. I dag står templene som gode eksempler på indisk arkitektoniske stiler som har fått populæritet grunnet deres eksplisitte skildring av det seksuelle livet i løpet av middelalderen. Templene er gruppert i tre geografiske divisjoner, vest, øst og sør og alle inngangene peker mot øst. En stor arkade fører inn til Ardhamanapa og bak denne ligger Mandapa, en stor forsamlingshall. Denne er åpen på tre sider og fører inn til en enda større hall, Mahamandapa  som er en lukket hall med en korridor sundt, Denne hallen ender opp i en vestibyle eller Antarala. Bak denne vestibylen ligger Garbhagriha som man kan komme inn i gjennom en annen dekorert port. Utenom templene, er Khajuraho også kjent for dans. De som liker dans, især indere fra hele verden, kommer hit for å oppleve skjønnheten ved Khajuraho templene. En 7 dagers danse- og musikkfestival, holdes her hvert år.