Global Reiser

Varanasi

Varanasi eller Benares, er en by i delstaten Uttar Pradesh. Den ligger ved bredden av den hellige elven Ganges og er kjent som en av de 7 viktigste hellige byer i hinduismen. Byen er et viktig pilgrimsmål for hinduer og buddhister. Varanasi er en av de eldste bebodde byer i verden. Den nevnes allerede i Rig Veda, ca. 1200 fvt under navnet Kashi. På Buddhas tid var Varanasi hovedstad i et blomstrende rike. Urestaurerender de muslimske mogulene, mistet Varanasi sin betydning og Mahmud av Ghazni, beordret i 1033 alle byens hindutempler revet. Akbar lot en del av templene restaurere i det syttende århundre, men hans etterfølger Aurangzeb fikk flere av dem revet igjen. På 1700-tallet ble Varanasi hovedstad for en uavhengig stat, en status som ble anerkjent av britene ved en omorganisering i 1810.  Etter Indias uavhengighet i 1947, ble distriktet Varanasi innlemmet i delstaten Uttar Pradesh. Varanasi har en betydelig tekstilindustri. Silkestoffer fra Varanasi blir ansett som svært gode. Varanasi skal ifølge tradisjonen være grunnlagt av den hinduiske guddommen Shiva. Det finnes mange store templer til hans ære i byen. Det bor også mange tilhengere av Vishnu og byen har også flere store moskeèr for sine muslimske innbyggere. Varanasi er også et valfartssted for buddister og tilhengere av Jainismen.

Gangesbadene – The Bathing Ghats:
Varanasi er ikke bare et pilgrimssted, men også den åndelige hovedstaden for den tradisjonelle hindukulturen. Hver dag, året rundt, kommer det hinduer hit for å gjennomføre sine rituelle bad i den hellige Ganges-elven, be og meditere på trappene foran templene langs elven. Den nordre Ganges bredd, er kantet med trapper som indere kaller ghats, et trappesystem som har en total lengde på 5 km. De tre viktigste ghats er Manikarnika, Dasawamedh og Panch-Ganga.

Vishwanath Tempelet:
Vishwanath tempel, er en av de mest berømte hinduistiske templer, dedikert til guddommen Shiva. Tempelet står på vestsiden av den hellige elven Ganges og er et av de tolv Jyotirlingas, den helligste av alle Shiva templer. Den viktigste guddommen er kjent under navnet Vishwanatha som betyr ”Hersker av Universet”. Tempelet blir også kalt Kashgar og er populært kalt Kashgar Vishwanath tempel eller det gyldne tempel – The Golden Temple. Grunnen til dette er et 15,5 m høyt gyldent spir.

Bharat mata Tempelet:
Bharat Mata templet er viet til den indiske nasjonen og er kjent for sitt relieffkart over India utført i marmor.

Sarnath:
Sarnath ligger 13 km nordøst for Varanasi. Ca. 500 år f.Kr. kom Gautama Buddha til Sarnath og  holdt sin første preken her om lidelsen og gjenfødelsen. Det to ca. 300 år før buddhismen fikk noen større innflytelse og det skjedde da erobrerkongen Ashoka hersket over Magadha-riket i det nordlige India. Ashoka ble den første buddhistiske kionge og i Sarnath oppførte han stupaer, praktfulle templer og klostre til ære for Buddha. Sarnath er ett av buddhismens helligste steder og viktigste pilgrimsmål. Dessverre ble det meste ødelagt, da de muslimske mogulene (etterkommer etter Dsjengis Khans mongoler), trengte inn i India fra 1500-tallet og utover.