Global Reiser

Nebofjellet

Fra toppen av Nebofjellet ser man utover Dødehavet, Jordanelven og Jordandalen, Jeriko og høydene i nærheten av Jerusalem. Her skal Moses ha skuet utover det forjettede land Kanaan som han selv ikke fikk oppleve. Han døde og ble gravlagt i Moab. Nebofjellet ble tidlig et valfartssted for kristne pilgrimer fra Jerusalem og en liten kirke ble bygget der i det 4.århundre for å minnes Moses’ liv og død. Noen av steinene fra denne kirken ligger fortsatt der de opprinnelig lå. I løpet av det 5. og 6. århundre, ble kirken bygget ut og i dag finner vi praktfulle bystantinske mosaikker i den store basilikakirken. Serpentinkorset som står like utenfor helligdommen, symboliserer, ved siden av Jesu korsfestelse, bronseslangen som Moses tok med seg inn i ørkenen.

Madaba
Tar manturen sørover fra Amman, langs den 5000 år gamle kongeveien, passerer man en rekke interessante steder. Dette er den mest minneverdige reisen i Det Hellige Land. Den første byen man møter er ”mosaikkbyen” Madaba. Byen som er best kjent for sine flotte bysantinske og umayyadiske mosaikker er hjemstedet til de berømte mosaikk-kartet over Jerusalem og Det Hellige Land fra det 600 år f.Kr. Med to millioner mosaikkbiter i farget stein, fremstiller dette kartet daler, fjell, landsbyer og byer så langt som til Nildeltaet. Andre mosaikk-kunstverk fremstiller et vell av planter og blomster, fugler, fisk og eksotiske dyr, men også mytologiske bilder og hverdagsscener fra jakt, fiske og gårdsbruk. Hundrevis av mosaikker fra det 5. til det 7. århundre er å finne rundt i Madabas kirker, hus og i Det arkeologiske museum.

Kongeveien (The King’s Highway)
Kongeveien slynger seg gjennom forskjellig natur som skogområder, åkre, dype raviner(langs kanten av den østlige ørkenen) og den til den varme tropiske Akabagulfen. På begge sider av denne 335 km. lange trafikkåra ligger en rekke arkeologiske steder som kan leses som en fortegnelse over den gamle bibelhistorien. Her finner vi førhistoriske landsbyer fra Steinalderen og byer vi leser om i Bibelen som stammer fra Ammon, Moab og Edoms kongedømmer. Vi finner også noen av de beste bevarte tidligkristne bysantinske mosaikker i Midtøsten, romerske festninger, korsfarerfestninger, tidligislamske byer og den nabatenske hovedstaden i Petra. Kongeveien ble først nevnt i Bibelen som ruten Moses fulgte da han førte sitt folk nordover gjennom Elamområdet som i dag ligger i den sørlige delen av Jordan. Navnet kan imidlertid stamme fra en enda tidligere hendelse som blir beskrevet i Første Mosebok (kap.14), da fire konger fra nord slo seg sammen og dro denne veien for å plyndre Sodoma og Gomorra.